İPTAL İADE KOŞULLARI

  GENEL:

 1. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 2. Alıcı, ürünün faturasını elektronik posta veya adrese teslim posta yoluyla talep edebilir. Bu teslimattan doğacak ulaştırma bedelleri alıcı tarafından karşılanacaktır.
 3. Satın alınan üyelik için kullanıcı üye giriş bilgileri, genellikle anında olmak üzere, en geç 24 saat içinde alıcıya eposta yoluyla iletilir.
 4. Alıcı ilk üye girişi yapmasıyla birlikte üyeliğini kullanmaya başlamış olur.
 5. Yönetmelik gereğince, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 6. Alıcı,cayma veya iade talep edemeyeceği için kendisine en uygun olan üyelik süresini seçmeli, eğer üyeliği denemek istiyorsa öncelikle 1 günlük veya 3 günlük gibi kısa süreli üyelikler satın alarak hizmeti kullanmalıdır.
 7. KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 8. Üyelik teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan üyelik bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, alıcının üyeliği iptal edilerek yasal işlem başlatılır.
 9. ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜYELİK SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 10. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve üyelik süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir.
 11. ALICININ ÜYELİK BİLGİLERİNİ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 12. Alıcı, sözleşme konusu üyelik hizmetine ait kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı kullanılacaksa üyelik hizmeti hiç kullanılmaya başlanmamış olmalı ve kendisine ulaştırılan faturayı da gönderen ödemeli olarak iade etmelidir.
 13. CAYMA HAKKI:

 14. ALICI; satın aldığı üyelik için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, eğer üyeliğini hiç kullanmamış ise kendisine verilen hüzmet henüz başlamış sayılmayacağı için, cayma hakkını kullanabilir.
 15. CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 16. ALICI; satın aldığı üyelik bilgileri ile henüz hiç giriş yapmamışsa cayma hakkını kullanabilir. Eğer üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapıp kullanmışsa, hizmet ifa edilmeye başlandığı için cayma hakkı kalmamıştır.
 17. CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 18. ALICI'ya veya 3. kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 19. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 20. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 21. ÖDEME VE TESLİMAT

 22. ALICI; sitemizde yer alan ÜYELİK sayfasında güncel hali bildirilen üyelik satın alma yöntemlerinden herhangi birisi ile üyelik satın alabilir.
 23. ALICI'ta satın aldığı üyeliğe ait üyelik bilgileri elektronik ortamda eposta adresine veya ALICI'nın talep ettiği diğer yollarla teslim edilecektir.